Chính sách hoàn tiền

1. Điều kiện hoàn Tiền

finish.edu.vn  đồng ý cho khách hàng trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ hoặc sai hàng);

2. Không đồng ý Hoàn tiền

Chúng tôi không đồng ý hoàn tiền lại cho khách hàng trong trường hợp trả hàng do người mua thay đổi ý định mua hàng!

3. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm (nếu có) và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.  Người mua nên chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu khiếu nại về sau nếu cần.

 4. Chi phí trả hàng

Hiện finish.edu.vn chưa hỗ trợ cước phát sinh khi trả hàng! người mua sẽ tự trả tiền vận chuyển hàng trả lại.

 5. Hoàn tiền khi đã  nhận hàng trả lại

Finish.edu.vn sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi đã nhận được hàng trả lại.

 

XEM THÊM>>>